Hình chữ ký số nacencom

 

BÁO GIÁ DỊCH VỤ CHỮ KÝ SỐ CA2(Nacencom)

Gói sản phẩm

1 năm

2 NĂM

3 NĂM

Thời hạn sử dụng

12 tháng

24 tháng

36 tháng

Giá chứng thư số

1.123.636

1.920.909

2.719.091

Giá Token

500.000

500.000

Miễn Phí

Cộng trước Thuế

1.623.636

2.420.909

2.719.091

VAT(10%)

162.364

242.091

271.909

Tổng tiền

1.786.000

2.663.000

2.991.000

 

GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ CA2(Nacencom)

Gói sản phẩm

1 năm

2 NĂM

3 NĂM

Thời hạn sử dụng

12 tháng

24 tháng

36 tháng

Giá chứng thư số

1.123.636

1.920.909

2.719.091

Giá Token

0

0

0

Cộng trước Thuế

1.123.636

1.920.909

2.719.091

VAT(10%)

112.364

192.091

271.909

Tổng tiền

1.236.000

2.113.000

2.991.000

 

Hồ sơ yêu cầu:

Từ ngày 01/12/2014 để được cấp chữ ký số CA2 (Nacencomm) khách hàng cần cung cấp đầy đủ các giấy tờ sau:

–      Giấy đề nghị cấp phát chứng thư số(Chuyển đổi NCC) có ký và đóng dấu của doanh nghiệp ( Bản cứng ), Tải về

–      Giấy đề nghị cấp phát chứng thư số(Cấp mới) có ký và đóng dấu của doanh nghiệp ( Bản cứng ), Tải về

–      Giấy đề nghị cấp phát chứng thư số(Gia hạn) có ký và đóng dấu của doanh nghiệp ( Bản cứng ), Tải về

–      Hợp đồng cung cấp dịch vụ có ký và đóng dấu của doanh nghiệp ( Bản cứng ), Tải về

–      Biên bản bàn giao Chứng thư số ( Bản Cứng ), Tải về

–      Bản sao CMND của người đại diện pháp luật ( Bản cứng ).

–      Bản sao giấy phép DKKD của doanh nghiệp ( Bản cứng )

 

 

Bộ phận hỗ trợ chữ ký số nacencom: 1900545407

 

ĐẠI LÝ ỦY QUYỀN

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TIẾN PHÁT

161/5 Phạm Văn Bạch, Phường 15, Quận Tân Bình, TP.HCM

Website: https://nhaphanphoitienphat.com.vn

Bộ Phận Kinh Doanh: Võ Văn Đặng

Điện Thoại: 0902 150 445

 

Website nộp báo cáo  thuế: http://nhantokhai.gdt.gov.vn

Website nộp tiền thuế   https://nopthue.gdt.gov.vn

Website nộp bảo hiểm xã hội  http://gddt.baohiemxahoi.gov.vn/

Website khai hải quan điện tử  http://customs.gov.vn