Hình chữ ký số nacencom

 

BÁO GIÁ DỊCH VỤ CHỮ KÝ SỐ CA2(Nacencom)

Gói sản phẩm

1 năm

2 NĂM

3 NĂM

Thời hạn sử dụng

12 tháng

24 tháng

36 tháng

Giá chứng thư số

1.123.636

1.920.909

2.719.091

Giá Token

500.000

500.000

Miễn Phí

Cộng trước Thuế

1.623.636

2.420.909

2.719.091

VAT(10%)

162.364

242.091

271.909

Tổng tiền

1.786.000

2.663.000

2.991.000

 

GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ CA2(Nacencom)

Gói sản phẩm

1 năm

2 NĂM

3 NĂM

Thời hạn sử dụng

12 tháng

24 tháng

36 tháng

Giá chứng thư số

1.123.636

1.920.909

2.719.091

Giá Token

0

0

0

Cộng trước Thuế

1.123.636

1.920.909

2.719.091

VAT(10%)

112.364

192.091

271.909

Tổng tiền

1.236.000

2.113.000

2.991.000

 

Hồ sơ yêu cầu:

Từ ngày 01/12/2014 để được cấp chữ ký số CA2 (Nacencomm) khách hàng cần cung cấp đầy đủ các giấy tờ sau:

–      Giấy đề nghị cấp phát chứng thư số(Chuyển đổi NCC) có ký và đóng dấu của doanh nghiệp ( Bản cứng ), Tải về

–      Giấy đề nghị cấp phát chứng thư số(Cấp mới) có ký và đóng dấu của doanh nghiệp ( Bản cứng ), Tải về

–      Giấy đề nghị cấp phát chứng thư số(Gia hạn) có ký và đóng dấu của doanh nghiệp ( Bản cứng ), Tải về

–      Hợp đồng cung cấp dịch vụ có ký và đóng dấu của doanh nghiệp ( Bản cứng ), Tải về

–      Biên bản bàn giao Chứng thư số ( Bản Cứng ), Tải về

–      Bản sao CMND của người đại diện pháp luật ( Bản cứng ).

–      Bản sao giấy phép DKKD của doanh nghiệp ( Bản cứng )