logo-new

Hướng dẫn sử dụng phần mềm xuất hóa đơn Vin- HoaDon  Tải file

Hướng dẫn xử lý hóa đơn bị sai theo thông tư 78   Click xem

 

Quy trình đăng ký và sử dụng hóa đơn điện tử như sau:

 

  • khi có các thông tin trên bên em soạn mẫu HĐ gửi lại để KH duyệt mẫu HĐ
  • Bên em soạn mẫu quyết định sử dụng HĐĐT, Anh/Chị in ra ký tên đóng dấu
  • Bên em soạn file phát hành HĐ và gửi qua trang thuế, sau 2 ngày bên em hướng dẫn sử dụng

 

 

Xem mẫu hóa đơn (tại đây)

Truy cập và xuất hóa đơn điện tử (tại đây)

Tài Khoản Demo

Mã số thuê: 1900613400

Tên đăng nhập: ktt

Pass: 12345678

 

Bảng Giá VIN-HĐĐT

Số Lượng Hóa Đơn 300  HĐ 500   HĐ 1.000 HĐ   2.000  HĐ 3.000  HĐ  5.000   HĐ  10.000  HĐ  20.000   HĐ
Thành Tiền 300.000 490.000 600.000 990.000 1.350.000 1.790.000 2.990.000 5.990.000