Hình chữ ký số nacencom

 

BÁO GIÁ DỊCH VỤ CHỮ KÝ SỐ CA2(Nacencom)

Gói sản phẩm

1 năm

2 NĂM

3 NĂM

KHUYẾN MẠI

(Tặng 06 tháng)

(Tặng 9 tháng)

(Tặng 12 tháng)

Giá chứng thư số

1.123.636

1.920.909

2.719.091

Giá Token

500.000

500.000

Miễn Phí

Cộng trước Thuế

1.623.636

2.420.909

2.719.091

VAT(10%)

162.364

242.091

271.909

Tổng tiền

1.786.000

2.663.000

2.991.000

 

GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ CA2(Nacencom)

Gói sản phẩm

1 năm

2 NĂM

3 NĂM

KHUYẾN MẠI

(Tặng 12 tháng)

(Tặng 12 tháng)

(Tặng 12 tháng)

Giá chứng thư số

1.123.636

1.920.909

2.719.091

Giá Token

0

0

0

Cộng trước Thuế

1.123.636

1.920.909

2.719.091

VAT(10%)

112.364

192.091

271.909

Tổng tiền

1.236.000

2.113.000

2.991.000

 

Hồ sơ yêu cầu:

Từ ngày 01/12/2014 để được cấp chữ ký số CA2 (Nacencomm) khách hàng cần cung cấp đầy đủ các giấy tờ sau:

–      Giấy đề nghị cấp phát chứng thư số(Chuyển đổi NCC) có ký và đóng dấu của doanh nghiệp ( Bản cứng ), Tải về

–      Giấy đề nghị cấp phát chứng thư số(Cấp mới) có ký và đóng dấu của doanh nghiệp ( Bản cứng ), Tải về

–      Giấy đề nghị cấp phát chứng thư số(Gia hạn) có ký và đóng dấu của doanh nghiệp ( Bản cứng ), Tải về

–      Hợp đồng cung cấp dịch vụ có ký và đóng dấu của doanh nghiệp ( Bản cứng ), Tải về

–      Biên bản bàn giao Chứng thư số ( Bản Cứng ), Tải về

–      Bản sao CMND của người đại diện pháp luật ( Bản cứng ).

–      Bản sao giấy phép DKKD của doanh nghiệp ( Bản cứng )

 

 

Bộ phận hỗ trợ chữ ký số nacencom: 1900545407

 

ĐẠI LÝ ỦY QUYỀN

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TIẾN PHÁT

161/5 Phạm Văn Bạch, Phường 15, Quận Tân Bình, TP.HCM

Website: http://nhaphanphoitienphat.com.vn

Bộ Phận Kinh Doanh: Võ Văn Đặng

Điện Thoại: 0902 150 445

 

Website nộp báo cáo  thuế: http://nhantokhai.gdt.gov.vn

Website nộp tiền thuế   https://nopthue.gdt.gov.vn

Website nộp bảo hiểm xã hội  http://gddt.baohiemxahoi.gov.vn/

Website khai hải quan điện tử  http://customs.gov.vn