chữ ký số newca

BÁO GIÁ DỊCH VỤ CHỮ KÝ SỐ FPT-CA

Gói sản phẩm

1 năm

3 NĂM

4 NĂM

Thời hạn sử dụng

12 tháng

36 tháng

48 tháng

Giá chứng thư số

1.160.909

2.824.545

3.000.000

Giá Token

500.000

Miễn Phí

Miễn Phí

VAT(10%)

166.091

282.455

300.000

Tổng tiền

1.827.000

3.107.000

3.300.000

 

GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ FPT-CA

Gói sản phẩm

1 năm

3 NĂM

4 NĂM

Thời hạn sử dụng

12 tháng

36 tháng

48 tháng

Giá chứng thư số

1.160.909

2.642.727

2.800.000

VAT(10%)

116.091

264.273

280.000

Tổng tiền

1.277.000

2.907.000

3.080.000

 

Tải tool gia hạn FPT-CA

Tải file hướng dẫn gia hạn token FPT

Mốc đáo hạn 5 năm: 17/04/2025

Hotline: 19006625/ 024 7309 6625/ 028 7309 6625  mail hotroca@fpt.com.vn   dichvudientu.fpt.com.vn

 

Hồ sơ đăng ký token FPT-CA:

  1. Ký tên đóng dấu mẫu đky (tải mẫu dky), có thể lùi ngày token cũ về 90 ngày để ký điện tử
  2. Photo gpkd đóng mộc treo cty
  3. Photo cccd người đại diện đóng mộc treo cty

Nhờ cấp giấy chứng nhận điện tử

lấy giấy chứng nhận điện tử kí số thì gửi mail cam kết không hủy FPT xin GCN
trong mail ghi nội dung gồm mst và số seri
tên người đại diện và chức vụ gửi mail tới cks4kl@gmail.com