–  Ứng dụng nền BHXH vss-declaration-Setup_2.0.6.70

dùng cho https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn/

 

Too cấp bù thời hạn Vinca

 

 

 

– Ứng dụng EGP Agent cho đấu thầu điện tử quốc gia

dùng cho https://muasamcong.mpi.gov.vn/

 

  • đky tài khoản dịch vụ công quốc gia

     https://dichvucong.gov.vn/

bấm vào dky sẽ hiện link tải tool ký là xong

    https://xacthuc.dichvucong.gov.vn/

  • Trường hợp token hết hạn để cập nhật token mới, bấm dky lại khoảng 2 lần hoặc hiện thông báo hỏi có tài khoản chưa, chọn cập nhật là được

 

– Phần mềm JAVA 6u30 hoặc JAVA 7u30

dùng cho https://covcci.com.vn/   chạy trên trình duyệt FIREFOX 49

Cấu hình: xóa hết java cũ sau đó cài java mới lên

vào Add-ons -> Plugins -> bật luôn mở java 6u3 và đóng 2 java lỗi dưới cùng

 

– Phần mềm jre-8u121-windows-i586

dùng cho https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn/

thêm đường dẫn vào edit site

dùng trên IE hoặc IE TAB

 

Tool cấp bù viettel

Hướng dẫn cấu hình trình duyệt kết nối hddt Viettel

config kết nối Winca

jre-8u121-windows-i586.rar

Phần mềm ký file XML

cần cài java 8 351 32bit

 

download tài liệu