Chương trình ưu đãi đến tháng 12/2021 như sau:

1, Hóa đơn điện tử VINRA 200.000 nghìn cho 1.000 số

       xem chi tiết tại đây

2, Phần mềm bảo hiểm xã hội 200.000 nghìn cho 1 năm sử dụng lên đến 100 lao động

       xem chi tiết tại đây

Download Phần mềm liên quan khai thuế qua mạng

 

download tài liệu