vin-ca-120-54
vin-ca-120-54
ĐĂNG KÝ MỚI DỊCH VỤ CHỮ KÝ SỐ EASY-CA

Gói sản phẩm

1 năm

3 NĂM

4 NĂM

Thời hạn sử dụng

12 tháng

36 tháng

48 tháng

Giá chứng thư số

1.160.000

2.800.000

3.000.000

Giá Token

500.000

Miễn Phí

Miễn Phí

VAT(10%)

166.000

280.000

300.000

Tổng tiền

1.826.000

3.080.000

3.300.000

 

GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ EASY-CA

Gói sản phẩm

1 năm

3 NĂM

4 NĂM

Thời hạn sử dụng

12 tháng

36 tháng

48 tháng

Giá chứng thư số

1.160.000

2.600.000

2.800.000

VAT(10%)

116.000

260.000

280.000

Tổng tiền

1.276.000

2.860.000

3.80.000

 

Mốc đáo hạn 5 năm của easy-ca : 01/06/2025

Hotline hỗ trợ: 1900 56 56 53 / 1900 33 69

Bộ cài đặt token easy

Gia hạn chữ ký số EASY-CA:

không cần gửi lại hồ sơ

gửi mst kèm gói cước, khi nhà mạng sep up xong, rút token gắn lại là xong

 

Hồ sơ đăng ký mới gồm: