vin-ca-120-54

 

ĐĂNG KÝ MỚI DỊCH VỤ CHỮ KÝ SỐ VINA-CA

Gói sản phẩm

1 năm

2 NĂM

3 NĂM

Thời hạn sử dụng

12 tháng

24 tháng

36 tháng

Giá chứng thư số

1.661.818

2.493.636

2.825.455

VAT(10%)

166.182

249.364

282.545

Tổng tiền

1.828.000

2.743.000

3.108.000

 

GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ VINA-CA

Gói sản phẩm

1 năm

2 NĂM

3 NĂM

Thời hạn sử dụng

12 tháng

24 tháng

36 tháng

Giá chứng thư số

1.207.273

2.039.091

2.370.909

VAT(10%)

120.727

203.090

237.091

Tổng tiền

1.328.000

2.243.000

2.608.000

 

Hotline hỗ trợ: 19006276 (5.000đ/phút) – 19006676 (1.000đ/phút)

Link kiểm tra hồ sơ vina

Hồ sơ yêu cầu:

Tải hợp đồng 3 bên A.T

Tải hợp đồng 3 bên A.C

Tải form BBBG, xác nhận thông tin

  • Nếu token còn hạn và lúc trước khi tạo đăng kí mới đã gửi hồ sơ mộc về nhà mạng thì khi gia hạn có thể kí số.

sau khi gia hạn xong lấy số seri điền vô phiếu xác nhận rồi kí số bằng cert cũ gửi lại để up bổ sung.

– Nếu lúc đăng kí mới vẫn chưa gửi hồ sơ về thì khi gia hạn vẫn phải kí mộc và sau khi gia hạn cần gửi hồ sơ về nhà mạng bổ sung kèm gpkd, cccd có đóng mộc treo cty

 

Tool gia hạn token Vina-CA