vin-ca-120-54

ĐĂNG KÝ MỚI DỊCH VỤ CHỮ KÝ SỐ I-CA

Gói sản phẩm

1 năm

3 NĂM

4 NĂM

Thời hạn sử dụng

12 tháng

36 tháng

48 tháng

Giá chứng thư số

1.160.000

2.800.000

3.000.000

Giá Token

500.000

Miễn Phí

Miễn Phí

VAT(10%)

166.000

280.000

300.000

Tổng tiền

1.826.600

3.080.000

3.300.000

 

GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ I-CA

Gói sản phẩm

1 năm

2 NĂM

3 NĂM

4 NĂM

Thời hạn sử dụng

12 tháng

24 tháng

36 tháng

48 tháng

Giá chứng thư số

1.160.000

1.990.000

2.600.000

2.700.000

VAT(10%)

116..00

199.000

260.000

270.000

Tổng tiền

1.276.000

2.189.000

2.860.000

2.970.000

 

Bộ phận hỗ trợ: 1900 00 99

Hồ sơ yêu cầu:

Tải mẫu đăng ký DK01

Tải hợp đồng CKS ICA

  • Ký đóng dấu mẫu dk01, mẫu dk02 thì ký trên token ngay khi gent không cần gửi lại
  • Chụp hình bản gốc gpkd, cccd trả về 1 bản photo

Gia hạn nếu ký điện tử thì không cần trả hồ sơ (được lùi 30 ngày)