vin-ca-120-54

ĐĂNG KÝ MỚI DỊCH VỤ CHỮ KÝ SỐ NACENCOMM (CA2)

Gói sản phẩm

1 năm

2 NĂM

3 NĂM

Thời hạn sử dụng

12 tháng

24 tháng

36 tháng

Giá chứng thư số

1.161.000

1.992.000

2.828.000

Giá Token

500.000

500.000

Miễn Phí

VAT(10%)

166.100

249.200

282.800

Tổng tiền

1.827.100

2.741.200

3.110.800

 

GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ NACENCOMM (CA2)

Gói sản phẩm

1 năm

2 NĂM

3 NĂM

Thời hạn sử dụng

12 tháng

24 tháng

36 tháng

Giá chứng thư số

1.161.000

1.992.000

2.643.000

VAT(10%)

116.100

199.200

264.300

Tổng tiền

1.277.100

2.191.200

2.907.300

 

Bộ phận hỗ trợ: 1900 54 54 07

 

Hồ sơ yêu cầu: