logo-new

Hóa Đơn Điện Tử Theo TT78  Vin-HoaDon 

Tài khoản Demo hệ thống hóa đơn điện tử Vininvoice

Link đăng nhập: https://vininvoice.vn/

Tên đăng nhập: 0314326622

Mật khẩu:  12345678

Bộ phận hỗ trợ: 19002117

 

Bảng Giá VIN-INVOICE

Số Lượng Hóa Đơn 300  HĐ 500   HĐ 1.000 HĐ   2.000  HĐ 3.000  HĐ  5.000   HĐ  10.000  HĐ  20.000   HĐ
Thành tiền 410.000 600.000 1.050.000 1.800.000 2.250.000 3.150.000 5.650.000 ……………
Phí khởi tạo lần đầu 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 Miễn phí Miễn phí ……………
Tổng tiền 910.000 1.100.000 1.550.000 2.300.000 2.750.000 3.150.000 5.650.000 ……………

 

Sử dụng được đồng thời 3 phân hệ dịch vụ: 

– Hóa đơn điện tử

– Quản lý hóa đơn đầu ra, đầu vào

– Chứng từ thuế TNCN

Phí duy trì hàng năm 300.000, miễn phí 3 năm đầu.