logo-new

Hướng dẫn sử dụng phần mềm xuất hóa đơn Vin- HoaDon  Tải file

Hướng dẫn xử lý hóa đơn bị sai theo thông tư 78   Click xem

 

Quy trình đăng ký và sử dụng hóa đơn điện tử như sau:

Bộ phận hỗ trợ: 19002117

 

Bảng Giá VIN-INVOICE

Số Lượng Hóa Đơn 300  HĐ 500   HĐ 1.000 HĐ   2.000  HĐ 3.000  HĐ  5.000   HĐ  10.000  HĐ  20.000   HĐ
Thành Tiền 300.000 490.000 600.000 990.000 1.350.000 1.790.000 2.990.000 5.990.000