vin-bhxh

 

Xem thông tin và nghiệp vụ phần mềm VIN-BHXH tại đây

 

 

Bảng Giá Phần Mềm VIN-BHXH

Gói dịch vụ Vin-BHXH Dưới 100 người Trên 100 người
Gói dịch vụ IVAN-Vin-BHXH 1 năm 480.000 1.200.000
Gói dịch vụ IVAN-Vin-BHXH 2 năm 900.000 2.200.000
Gói dịch vụ IVAN-Vin-BHXH 3 năm 1.200.000 2.600.000

 
Nghiệp Vụ Phần Mềm Gồm: