fptca2

Chữ ký số FPT-CA

1.089.000 VND

– Chữ ký số FPTCA với độ bảo mật cao, an toàn tuyệt đối cho khách hàng khai báo thuế và khai báo hải quan qua mạng.

– Thời gian trên thiết bị token luôn đủ, và được đếm ngược từng ngày cho khách hàng tiện theo dõi

Category: .

BÁO GIÁ DỊCH VỤ CHỮ KÝ SỐ FPT-CA

Gói sản phẩm

1 năm

2 NĂM

3 NĂM

Thời hạn sử dụng

12 tháng

24 tháng

36 tháng

Giá chứng thư số

1.123.636

1.920.909

2.719.091

Giá Token

500.000

500.000

Miễn Phí

Cộng trước Thuế

1.623.636

2.420.909

2.719.091

VAT(10%)

162.364

242.091

271.909

Tổng tiền

1.786.000

2.663.000

2.991.000

 

GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ FPT-CA

Gói sản phẩm

1 năm

2 NĂM

3 NĂM

Thời hạn sử dụng

12 tháng

24 tháng

36 tháng

Giá chứng thư số

1.123.636

1.920.909

2.719.091

Giá Token

0

0

0

Cộng trước Thuế

1.123.636

1.920.909

2.719.091

VAT(10%)

112.364

192.091

271.909

Tổng tiền

1.236.000

2.113.000

2.991.000

 

Hồ sơ yêu cầu:

Khách hàng cần cung cấp đầy đủ các giấy tờ sau:

– Giấy đề nghị cấp phát chứng thư số có ký và đóng dấu của doanh nghiệp ( Bản cứng ), Tải về

– Hợp đồng cung cấp dịch vụ có ký và đóng dấu của doanh nghiệp ( Bản cứng ), Tải về

– Giấy xác nhận thông tin (Bản cứng), Tải về

– Bản sao CMND của người đại diện pháp luật ( Bản cứng ).

– Bản sao giấy phép ĐKKD của doanh nghiệp ( Bản cứng )