tải xuống (1)

CHỮ KÝ SỐ WIN-CA

1.089.000 VND

Chữ ký số Win-CA là đơn vị đầu tiên được cấp phép triển khai dịch vụ chữ ký số đến toàn thể doanh nghiệp trong cả nước, đồng thời triển khai giai đoạn II vào ngày 21 tháng 10 năm 2015.

Category: .

BÁO GIÁ DỊCH VỤ CHỮ KÝ SỐ WIN-CA

Gói sản phẩm

1 năm

2 NĂM

3 NĂM

Thời hạn sử dụng

12 tháng

24 tháng

36 tháng

Giá chứng thư số

1.123.636

1.920.909

2.719.091

Giá Token

500.000

500.000

Miễn Phí

Cộng trước Thuế

1.623.636

2.420.909

2.719.091

VAT(10%)

162.364

242.091

271.909

Tổng tiền

1.786.000

2.663.000

2.991.000

 

GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ WIN-CA

Gói sản phẩm

1 năm

2 NĂM

3 NĂM

Thời hạn sử dụng

12 tháng

24 tháng

36 tháng

Giá chứng thư số

1.123.636

1.920.909

2.719.091

Giá Token

0

0

0

Cộng trước Thuế

1.123.636

1.920.909

2.719.091

VAT(10%)

112.364

192.091

271.909

Tổng tiền

1.236.000

2.113.000

2.991.000